Suzhou Lianjia Precision Machinery Co., Ltd.

Certified ISO14001

Issuing time:2012-11-22 10:24
Share to:
E-mail:contact@lianjiasz.com         Tel :+86(512)65762671
Address No.59 Chuangtou Industry Park, SIP, Suzhou city, Jiangsu province, China     PostCode: 215122